ทำไมต้องทบทวนเรื่องการเงิน ก่อนตัดสินใจเรื่องงาน

การลาออกจากงานเป็นการตัดสินใจที่สำคัญครั้งหนึ่งของชีวิต เราจึงอยากจะมั่นใจว่าเราตัดสินใจถูกต้อง
แล้วทำไมถึงต้องลาออก หากว่าเราคิดจะลาออกจากงาน แน่นอนว่าเรามีเหตุผลของเรา แต่อยากจะให้คิดดูอีกทีว่าเหตุผลนั้นสมเหตุสมผลหรือเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบ รับปั่นบา สูตรไพ่บา เหตุผลเพียงว่าเจ้านายแย่ หรืออยากได้งานใหม่เท่านั้นไม่เพียงพอสำหรับการลาออก ที่สำคัญเราต้องมั่นใจว่าเรามีแผนรองรับสำหรับการลาออกครั้งนี้แล้ว เราจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือไม่หากลาออกไปแล้ว เรามีงานอื่นทำแทนหรือยัง งานใหม่สามารถให้รายได้ทดแทนรายได้เดิมทั้งหมดหรือไม่ และเราจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือไม่ หากยังไม่มีงานใหม่มารองรับ เรามีเงินสำรองที่เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินพอสำหรับใช้กี่เดือน การหางานใหม่อาจต้องใช้เวลาหรือมีความไม่แน่นอนในช่วงการทดลองงาน คนทั่วไปจึงควรมีเงินเผื่อไว้สำหรับใช้ได้อย่างน้อย 3-6 เดือน หรือ 1 ปีในกรณีที่เราจะลาออกไปเป็นนายของตัวเองหรือยังหางานใหม่ไม่ได้ หากตอนนี้เรายังมีไม่พอ ก็ควรเก็บให้ถึงก่อนแล้วจึงพิจารณาเรื่องการลาออกอีกที

เราจะเสียอะไรไปบ้าง
นอกจากเงินเดือนหรือรายได้แล้ว ลองเปรียบเทียบสวัสดิการที่จะได้จากงานใหม่ ว่าจะมีอะไรที่หายไปหรือไม่ หากที่ทำงานใหม่ไม่สามารถให้สวัสดิการได้ดีเท่าที่เดิม เราอาจจะต้องวางแผนเพื่อตัวเราเอง เช่น ซื้อประกันให้ตัวเองหรือครอบครัวเพิ่มเติม นอกจากนี้ เรายังควรรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานเดิมไว้ เพราะไม่แน่ว่าในอนาคตความสัมพันธ์ที่ดีนี้อาจจะนำโอกาสดีๆ มาสู่เราได้

งานใหม่เหมาะสมกับเราหรือไม่และดีกว่าเดิมอย่างไร
งานที่เราจะไปทำเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ เพียงใด เหมาะกับเรามากกว่างานที่ทำอยู่หรือไม่ และดีกว่างานเดิมในแง่ใดบ้าง เช่น ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้น หรือทำให้เรามีเวลาสำหรับครอบครัวมากขึ้น เป็นต้น

แผนการใช้จ่ายเงินของเราหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
เมื่อเราทราบว่าเราจะได้เงินจากงานใหม่เท่าไหร่แล้ว ให้เราทำแผนการใช้จ่าย ออมเงิน และลงทุน หากงบค่าใช้จ่ายเหลือน้อยลง ให้เราทดลองใช้ชีวิตตามแผนการใช้จ่ายใหม่นี้ว่าเราสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ก่อนที่จะลาออกจากงานเดิม

ครอบครัวมีความคิดเห็นอย่างไร
คู่สมรสของเรามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการลาออกครั้งนี้ สิ่งที่เราจะทำส่งผลดีที่สุดต่อครอบครัวของเราหรือยัง และหากการลาออกทำให้เราขาดรายได้ ครอบครัวหรือคนที่พึ่งพิงเราจะมีปัญหาหรือไม่